De winkel gaat sluiten per 1 oktober 2019. Productiebedrijf gaat nog door.

Na ruim 30 jaar gaan we de winkel sluiten. Helaas hebben we geen opvolging en we kunnen niet "eeuwig" blijven doorgaan.  Marij heeft er dik 51 jaar arbeidzaam leven op zitten. Tijd om het iets rustiger aan te gaan doen.

Omdat Guus later is begonnen met werken (na studie en militaire dienst) mag hij nog even doorgaan. Marij zal wel blijven assisteren in het bedrijf waar nodig. Bovendien kan ze dan haar opgebouwde "skills" nog even gebruiken. 

Dus film overzetten/digitaliseren, films maken en fotograferen blijft Guus nog wel doen op afspraak.

Share